DeTCT chrání váš digitální ekosystém

Chraňte své podnikání před kybernetickými hrozbami a využijte výhod digitálního ekosystému.

Vaše firma musí nepřetržitě podávat špičkový výkon.

Nenechte se vykolejit digitálními riziky. Převezměte kontrolu nad svými kybernetickými riziky a využijte všech výhod vašeho postavení v digitálním ekosystému. DeTCT je vaše základní platforma pro odhalování digitálních rizik a ochranu před nimi, která neúnavně monitoruje skryté útočné plochy, zranitelné systémy, uniklá data, vydávání se za vedoucí pracovníky a porušování práv k ochranným známkám a ověřuje vaše procesy oprav a zranitelných míst, aby vaše kybernetická pozice zůstala tváří v tvář novým hrozbám silná.

Podívejte se, jak to funguje

Navrženo pro vás

Cílem DeTCT je pomoci vedoucím pracovníkům zmírnit rostoucí digitální rizika, aby se mohli soustředit na budování prosperující organizace.

Vedoucí pracovníci

Vedoucí pracovníci

Jak mohu kvantifikovat rizika a nedostatky před hlavními zainteresovanými stranami, abych získal podporu pro iniciativy na poli kybernetické bezpečnosti? Čelí moje firma nějakým hrozbám? Na co se musím zaměřit a co mám upřednostnit?
Marketing

Marketing

Hrozí mé značce nějaké riziko útoku nebo napadení? Hrozí jakékoli narušení nebo předstírání jiné identity, které by mohlo ovlivnit důvěru zainteresovaných stran a narušit loajalitu mých zákazníků?
Tým IT

Tým IT

Mám úplný přehled o ploše útoku? Jaká jsou moje nejkritičtější zranitelná místa? Jsou mé procesy týkající se správy oprav a zranitelných míst a dodržování zásad účinné? Co musím udělat, abych zlepšil své bezpečnostní kontroly?

DeTCT poskytuje úplný přehled o vaší digitální stopě jako nikdo jiný.

DeTCT je jediná plně automatizovaná, proaktivní monitorovací služba, která funguje nonstop a pomáhá vám udržet si přehled o rostoucích kybernetických hrozbách.

Monitorování prostoru k útoku

Předstírání jiné identity a porušování práv

Monitorování narušení bezpečnosti dat

Monitorování expozice na veřejnosti a na sociálních sítích

Sledování kybernetických rizik třetích stran

Připojte se k mnoha společnostem, které již používají DeTCT k zabezpečení svých digitálních aktiv

Přehledně, v souvislostech a pořád aktuální

DeTCT vám poskytuje užitečné informace, pomocí kterých můžete stanovit priority nápravných opatření.

Doporučená nápravná opatření vám pomohou zabránit úniku dat a narušení bezpečnosti.

Panely se skóre rizik a napadnutelnosti umožňují sledovat vývoj v průběhu času.

Stáhněte si datový list

Monitorování prostoru k útoku

DeTCT monitoruje potenciální prostor vedení útoku, abyste nikdy nebyli zaskočeni.

Zranitelnost domény/IP

Slabé stránky certifikátu

Konfigurace: DNS/SMTP/HTTP

Reputace IP/domény

Otevřené porty

Slabé stránky cloudu

Předstírání jiné identity a porušování práv

DeTCT skenuje deep/dark/povrchový web a sociální sítě a hledá známky krádeže identity a porušení práv.

Aktiva domény/IP

Vedoucí pracovníci / lidé

Produkt / řešení

Správci sociálních sítí

Monitorování narušení bezpečnosti dat

DeTCT vás upozorňuje na data, která byla ukradena a jsou nabízena k prodeji na nelegálních tržištích. Sem patří také data, která byla exfiltrována ransomwarovými skupinami.

E-maily / identity / přihlašovací údaje

Úniky

Dark web

Phishing

Ransomware

Únik dat na sociálních sítích a na veřejnosti

Díky DeTCT budete vždy vědět, zda bylo vyzrazeno vaše duševní vlastnictví a důvěrná data, včetně napodobujících nebo škodlivých aplikací. Budete také dostávat upozornění na společenské postoje, které by mohly představovat hrozbu pro vás nebo vaši organizaci.

Zdrojový kód

Důvěrné soubory

Výpisy PII/CII

Škodlivé mobilní aplikace

Společenská hrozba

DeTCT zabezpečuje váš digitální ekosystém a poskytuje vám přehled o kybernetických rizicích třetích stran.

Objevte slabá místa digitálních aktiv vašich dodavatelů.

Získávejte upozornění na úniky a odhalení jejich dat, které by vás mohly ovlivnit.

Získejte doporučená nápravná opatření, která pomohou posílit kybernetickou ochranu vašich dodavatelů.

Chraňte svou společnost a zaměstnance před kybernetickými útoky.

Chcete dekódovat hrozby a zavést nejlepší strategii kybernetické bezpečnosti pro svou společnost?

Co získám s DeTCT

Tým IT

Odhalení plochy útoku

Průběžné monitorování v reálném čase pro identifikaci stínového IT, které by mohlo být ohroženo kyberzločinci. Získejte povědomí, abyste se mohli rozhodnout, jak zmenšit prostor k útoku.
 • Zranitelná místa domény
 • Slabé stránky certifikátu
 • Slabé stránky konfigurace (DNS/SMTP/HTTP)
 • Otevřené porty
 • Reputace IP/domény
 • Slabé stránky cloudu
Tým IT

Informace o zranitelnosti

Zranitelná místa jsou odhalována a přiřazována k aktivům a jejich souvisejícímu zneužití a řazena podle kritičnosti. Podniky mohou optimalizovat zdroje a zaměřit se na nejdůležitější a naléhavé nedostatky.
 • Slabé stránky externích aktiv
 • Přehled o aktuálně zneužívaných zranitelných místech
 • Slabé/zranitelné certifikáty
Tým IT

Ochrana před digitálními riziky

Odhalte digitální stopy a případy krádeže identity a úniku dat. Díky upozorněním na únik vašich dat do volného prostředí v reálném čase můžete zaplnit mezeru a zabránit dalšímu poškození vaší pověsti a finančním ztrátám.
 • Předstírání vaší domény a aktiv IT
 • Předstírání identity manažerů/zaměstnanců
 • Napodobování profilů na sociálních sítích
Tým IT

Únik dat na sociálních sítích a na veřejnosti

Zamezte phishingové kampani, která se vydává za vaše vedoucí pracovníky a profil vaší společnosti. Citlivé údaje, které unikly, mohou aktéři hrozeb využít k útoku. Odhalte tyto úniky, proveďte nápravná opatření a předejděte většímu útoku.
 • Důvěrné soubory
 • Zdrojové kódy
 • Úniky PII/CII
 • Škodlivé mobilní aplikace
 • Negativní společenské nálady
Tým IT

Monitoring narušení bezpečnosti dat v reálném čase

Buďte první, kdo se dozví, že vaše data unikla. Zajistěte, aby nedošlo k odhalení duševního vlastnictví a obchodního tajemství. Vyhněte se negativní medializaci v případě narušení bezpečnosti. Dodržujte příslušné předpisy.
 • Úniky e-mailů, identit, přihlašovacích údajů
 • Duševní vlastnictví
 • Osobní údaje
 • Vystavení na dark webu
 • Vystavení databází
 • Úniky finančních informací a karetních údajů
Tým IT

Sledování rizik
třetí strany

Získejte přehled o digitálním rizikovém profilu vaší třetí strany. Zajistěte, aby zaměstnanci, obchodní partneři a externí dodavatelé neúmyslně nesdíleli citlivé informace, které by mohly společnost vystavit kybernetickým útokům a rizikům.
 • Odhalte potenciální útočné plochy třetích stran, úniky dat, vydávání se za vedoucí pracovníky a další.
 • Získejte přehled o slabých stránkách jejich externích aktiv a zjistěte, jak se připojují zpět k vašemu ekosystému.
Máte otázky? Zajímá vás něco důležitého? Nemůžete najít odpověď, kterou hledáte?

2022 © FreeDivision.com.