Temné síly pracují vždy efektivně a bez zábran.

Jedině správně zacílený monitoring ochrání vaše aktiva včas před hrozící katastrofou.

Chci začít efektivně hledat hrozby hned

Začněte

Vyhledávání hrozeb

Odhalování kybernetických hrozeb

Detekce kybernetického narušení

Prediktivní kybernetické informace

Korelace hrozeb

Naučíme vás jak efektivně hledat jen ty hrozby, které se vás týkají.

HLEDEJTE NA SPRÁVNÝCH MÍSTECH

V tradičních strategiích kybernetické bezpečnosti se vyhledávání hrozeb provádí prostřednictvím velkého množství informačních zdrojů, které existují v rámci organizace, jako jsou protokoly IT a bezpečnostních systémů. Cílem tohoto úsilí je odhalit jakékoli narušení a zkrátit dobu, po kterou je hrozba v prostředí skrytá, než dojde k jejímu odhalení a odstranění.

Lepším řešením by bylo zabránit kybernetickému útočníkovi a protivníkovi, aby se do vašeho prostředí vůbec dostal. To vyžaduje přístup „zvenčí dovnitř“, přičemž je důležité vědět kde hledat.

DEKÓDUJTE SIGNÁLY HROZBY

Vyhledávání hrozeb DeCYFIR je proaktivní a opakující se proces, při kterém jsou automatizovaní agenti nasazováni na deep a dark webech, hackerských fórech, v uzavřených komunitách a dalších zdrojích s cílem odhalit hrozby pro vaši organizaci. Shromážděné informace se filtrují, aby se zajistilo, že jsou relevantní pro vaši organizaci, a teprve poté se analyzují a dekódují signály hrozeb.

Služba DeCYFIR porovnává shromážděná data, aby zjistila, kdo je kybernetický útočník, co chce, proč se zajímá o vaši organizaci, kdy plánuje útok a jak bude útok pravděpodobně probíhat.

Výsledkem je soubor kybernetických informací s relevantními poznatky, na jehož základě můžete rychle podniknout kroky a zabránit kybernetickému narušení.

VŽDY SE ŘIĎTE PŘÍSTUPEM „OUTSIDE-IN“

Protože si uvědomujeme, že pouhý pohled dovnitř dostatečně neodpovídá na nejdůležitější otázky týkající se aktéra hrozby, jeho motivu a kampaně, je nezbytné, aby vyhledávání hrozeb probíhalo mimo vaše prostředí.

Získejte náskok a zastavte jakýkoli pokus o kybernetický útok díky prediktivním informacím. Toto je klíčové pro ochranu dat, majetku a značky vaší organizace.

Včasná detekce kybernetických hrozeb

Kybernetické hrozby přicházejí ze všech stran. Získejte náskok před protivníky díky včasné detekci hrozeb.

KYBERNETICKÉ HROZBY SE NEUSTÁLE VYVÍJEJÍ

Aktéry hrozeb jsou zpravidla nepřátelské státy, teroristické skupiny, korporátní špioni a skupiny organizovaného zločinu, hacktivisté, nespokojení insideři, hackeři, či zcela náhodně oprávnění uživatelé.

Zpravidla se setkáváme s hrozbami jako malware, spyware, phishingové útoky, útoky distribuovaného odmítnutí služby (DDoS), ransomware, zero-day exploity, pokročilé persistentní hrozby, trojské koně, útoky wipe, krádeže duševního vlastnictví, krádeže peněz, manipulace s daty, ničení dat, útoky man-in-the-middle (MITM), stahování drive-by, malvertising, falešný software, či neaktuální software.

Vzhledem k neustále se vyvíjejícímu prostředí hrozeb a rostoucímu počtu vektorů útoků je včasná detekce kybernetických hrozeb naprostou nezbytností. Vědět dopředu, kdy se útok chystá, poskytne organizacím dostatek času na odstranění bezpečnostních nedostatků, posílení obrany a ochranu toho nejcennějšího.

ODHALTE A DEKÓDUJTE HROZBY JEŠTĚ PŘED ÚTOKEM

Výzva spočívá v odhalování a dekódování hrozeb. Rozsáhlá data shromážděná z deep webu a dark webu, z fór hackerů, uzavřených komunit a dalších skupin je třeba analyzovat co nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem a prezentovat je tak, aby je bylo možné řešit prioritně a systematicky.

SYSTÉM DETEKCE HROZEB POMOCÍ VČASNÉHO VAROVÁNÍ

Řešením je nasazení systému včasného varování pro detekci hrozeb s přístupem „outside-in“. To vyžaduje nepřetržité sledování prostředí hrozeb ve vaší organizaci, sledování signálů a dekódování hrozeb filtrováním relevantních informací a jejich analýzou s cílem předpovědět blížící se útok. Tato prediktivní schopnost chrání vaši digitální stopu, majetek a pověst.

DeCYFIR identifikuje a prioritizuje hrozby, abyste mohli optimalizovat zdroje pro řízení nejkritičtějších rizik jako první. Odhalte hrozby včas a nenechte se zaskočit.

Ochrana reputace vlastní značky

Monitorování falešných profilů a falešných účtů

Detekce phishingu

Podvržené webové stránky

Ochrana důvěrných údajů

Kybernetická rizika spojená s digitalizací budou postupem času jen narůstat. Chraňte svou značku a vedoucí pracovníky prostřednictvím pokročilého monitorování hrozeb.

DIGITÁLNÍ STOPA PŘINÁŠÍ NOVÁ RIZIKA

Když vaše firma prochází digitální transformací a zavádí nové způsoby komunikace se zákazníky, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami, nechtěně zvyšuje riziko zneužití své digitální stopy. V dnešním více propojeném světě jsou web, sociální média a mobilní prezentace vaší společnosti novými vektory útoku pro kybernetické zločince.

DRAZE ZAPLACENÉ ZTRÁTY

Porušení ochranných práv k značce, krádež identity, padělané výrobky, nabourání se do webových stránek společnosti, zneužití dat pomocí falešných profilů, otrávení DNS cache a phishing e-mailů. To vše může mít těžké finanční následky.

Zločinci se mohou vydávat za vaši značku, aby nalákali vaše zákazníky pomocí phishingu, podvodů a padělaného zboží. Digitální podvody poškozují důvěru vašich zákazníků a poškozují vaši značku.

AKTIVUJTE INFORMACE O HROZBÁCH

Chcete-li zmírnit digitální rizika a chránit svou značku, je pro předvídání a prevenci útoku zásadní podívat se za hranice svého perimetru.

Cloudová platforma DeCYFIR pro analýzu hrozeb a kybernetickou bezpečnost bude monitorovat falešné profily a účty, phishingové weby a důvěrná data, která unikla a jsou k dispozici pro prodej na deep webu, dark webu a na webových tržištích.

Všechny informace se zobrazují v ovládacím panelu v reálném čase, doplněné o trendy, postřehy odborníků a skóre hodnocení rizik generované společně s vlastními algoritmy společnosti DeCYFIR.

Monitorování dark a deep webu v reálném čase

Sledování dark webu

Sledování deep webu

Řešení kybernetické bezpečnosti z pohledu digitální stopy

Projděte se s námi na temnou stranu a podívejte se na svět optikou hackera. Buďte napřed a nenechte útočníka, aby jen tak sledoval vaši digitální stopu. Oplaťte mu to a sledujte každou stopu, kterou útočník po sobě zanechá ve vašem digitálním ekosystému.

NEVIDITELNÉ A SKRYTÉ

Více než 94 % světových informací se nachází na deep webu a dark webu. Pouze 6 % je dostupných na povrchovém webu a je přístupných pomocí obvyklých prohlížečů.

Informace na deep webu a dark webu jsou bohatými zdroji chráněných informací, jako jsou data akademických a výzkumných organizací, lékařské záznamy, finanční záznamy, úložiště dat společností a nelegální tržiště, kde se prodávají drogy, zbraně a jakékoli cenné komodity.

Kyberzločinci se zajímají o databáze, finanční informace, soukromé e-maily, obchodní tajemství a přihlašovací údaje. Hackeři kradou tato data prostřednictvím phishingových útoků a jiného malwaru. Data, která se dostanou do rukou hackerů, ohrozí vaše podnikání.

A to vše je strategicky plánováno a prováděno na dark webu.

ZJISTĚTE, ZDA SE S DATY VAŠÍ SPOLEČNOSTI OBCHODUJE

Investice do ochrany a prevence kybernetické bezpečnosti se většinou soustředily na infrastrukturu IT a ochranu perimetru. Monitorování dark webu se nemusí zdát jako naléhavý a bezprostřední problém, ale skutečnost je taková, že tajné operace, které odhalí vaše obchodní tajemství a nenapravitelně poškodí vaši firmu, vždy začínají na dark webu.

Klíčem k ochraně majetku před kybernetickým útokem je vědět kde hledat.

Stav vaší bezpečnosti závisí na tom, jak rychle signály odhalíte a dekódujete.

VYUŽIJTE DEEP TECH K MONITOROVÁNÍ A ANALÝZE

Sledování dark webu vyžaduje hloubkovou technologii v kombinaci s pokročilými dovednostmi zaměřenými na člověka. Skupiny pokročilých trvalých hrozeb na dark webu se neustále mění a tyto hrozby jsou stále složitější a komplikovanější.

V systému DeCYFIR jsou nasazeny desítky tisíc automatizovaných agentů, kteří monitorují dark web a poskytují vám nepřetržitý dohled. Sledujeme konverzace hackerů s podrobnostmi o cílových společnostech spolu s plánováním, inkubací a prováděním útoků.

Klienti dostávají informace o hrozících útocích, o zranitelných místech, která budou pravděpodobně zneužita, a o identitě zúčastněných hackerů.

ZÍSKEJTE RELEVANTNÍ KONTEXTUÁLNÍ INFORMACE

CYFIRMA poskytuje velmi podrobné a kontextové informace o hrozbách a hackerech, jejich motivech a kampaních hned na začátku. Naše schopnost prediktivní detekce zbavuje tyto kybernetické útoky momentu překvapení, protože klienti rychle přijímají opatření, aby zabránili exfiltraci a ztrátě dat.

Pokud nechcete, aby se vaše firma stala terčem kybernetických zločinců, získejte výhodnou pozici tím, že se budete dívat pohledem hackera. Nebuďte další obětí. Získejte náskok.

Zajímá vás něco důležitého?

Chcete dekódovat hrozby a zavést nejlepší strategii kybernetické bezpečnosti pro svou společnost?

2022 © FreeDivision.com.