Kontrola dodavatelského řetězce

Řešení: Středně velká společnost odvrací rizika třetích stran od partnerů dodavatelského řetězce pomocí platformy DeTCT pro ochranu před digitálními riziky.

Jako středně velká průmyslová firma v konkurenčním odvětví s mnoha většími hráči prochází společnost digitální transformací s cílem zvýšit produktivitu a efektivitu a zlepšit bezpečnost. Prostřednictvím digitalizace se firma také snažila zlepšit rozhodování pomocí poznatků založených na datech.

Dodavatelský řetězec společnosti tak již není lineární, ale je vzájemně propojený, což jí umožňuje rychle reagovat na změny v poptávce a nabídce.

Agilní dodavatelský řetězec však také znamená, že průmyslová firma je vystavena digitálnímu riziku třetích stran. Cokoli, čemu jsou vystaveni její partneři v dodavatelském řetězci, může velmi rychle ohrozit i firmu samotnou.

2022 © FreeDivision.com.