Velká výrobní společnost

Řešení: Velká výrobní společnost zabránila firemní špionáži pomocí Predictive Threat Intelligence.

Výrobní společnost působí po celém světě a na všech kontinentech.

Výrobní společnost působí po celém světě a na všech kontinentech. Její produkty jsou určeny pro firmy i pro spotřebitele. K výrobě konečného produktu je zapotřebí dlouhý seznam dílů a zařízení, které je třeba pořídit od mnoha subdodavatelů. Kromě montáže finálního výrobku tento výrobní závod také investoval velké prostředky do výzkumu a vývoje, aby našel nové způsoby, jak zvýšit hodnotu a možnosti využití finálního výrobku.

zvýšit hodnotu a možnosti využití finálního výrobku.

Součástí úsilí v oblasti výzkumu a vývoje je využití umělé inteligence, kognitivní výpočetní techniky a internetu věcí, aby se zcela změnilo fungování konečného produktu a zlepšil se život milionů lidí.

2022 © FreeDivision.com.